Odvoz glomaznog otpada – RAJON 1

Odvoz glomaznog otpada – RAJON 1

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u PONEDELJAK, 23. SIJEČNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje pripadaju RAJON 1:

Koprivnica: A. Hebranga, B. Bušića, Čakovečka, Domžalska, F. Supila, I Vinodolski odvojak, II Vinodolski odvojak, Jurja Bedenika, Kalnička, T. Prosenjaka, Varaždinska cesta, Vinodolska, Zagrebačka

Kunovec Breg: Koprivnička

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 16. siječnja. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE.

Skip to content