Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2023. godinu

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2023. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14., NN 151/22) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 27. siječnja 2023. godine te temeljem članka 28. Društvenog ugovora Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica od 8. 4. 2022. godine, na 33. sjednici Uprave dana 27. siječnja 2023. godine, Uprava donosi odluku o objavi Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2023. godinu.

Izmjenom Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od dana 27. 1. 2023. godine (izmjena članka 20.), rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 30 radnih dana od dana otvaranja Natječaja, odnosno do 28. 3. 2023. godine u 12:00 sati.

Zaprimanje prijava počinje od dana 14. 2. 2023. godine, a prijave zaprimljene prije dana otvaranja javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTACIJA

JAVNI NATJEČAJ

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

IZJAVA O PARTNERSTVU

ŽIVOTOPIS VODITELJA PROGRAMA/PROJEKTA

OPIS PROGRAMA/PROJEKTA

PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OCJENA KVALITETE PROGRAMA/PROJEKTA

OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA/PROJEKTA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROGRAMA/PROJEKTA

PRIMJER IZJAVE O UREDNO ISPUNJENIM OBAVEZAMA PRETHODNIH UGOVORA

PRIMJER IZJAVE – POTVRDA

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

UGOVOR O DODJELI FINANCIJSKIH/NEFINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMU/PROJEKTU

Skip to content