Ovog ponedjeljka, 13. ožujka, počinje odvoz granja iz šireg centra Koprivnice

Ovog ponedjeljka, 13. ožujka, počinje odvoz granja iz šireg centra Koprivnice

Odvoz granja koji Komunalac svake godine obavlja na području grada Koprivnice ove godine počinje 13. ožujka i trajat će dva tjedna, do 24. ožujka. Granje će se zbrinuti na Kompostani Herešin gdje će ući u proces kompostiranja te će iz njega nastati komposti prve klase DomKo.

  • Molimo građane da granje odlože na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (po zaostali otpad nećemo se vraćati)
  • Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove odlože na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).
  • Zainteresirani korisnici usluge informacije o rasporedu odvoza mogu potražiti na mrežnim stranicama Grada Koprivnice i Komunalca (www.koprivnica.hr i www.komunalac-kc.hr )

Lani je u kampanji odvoza granja prikupljeno i zbrinuto 624 m³ granja.

RASPORED odvoza granja po ulicama i datumima