Korisnici Reciklažnog dvorišta i Kompostane Herešin dobili prigodne poklone

Korisnici Reciklažnog dvorišta i Kompostane Herešin dobili prigodne poklone

Na 65. rođendan Komunalca prvih 20 korisnika Reciklažnog dvorišta i Kompostane Herešin na poklon su dobili edukativnu brošuru, rokovnik i kemijsku olovku. Građani već godinama koriste mogućnost besplatnog odlaganja reciklabilnog i biorazgradivog otpada, a to je vidljivo prema postocima odvojeno prikupljenog otpada u Koprivnici koji je dosegao 60 posto. Ovim simboličnim poklonom Komunalac zahvaljuje sugrađanima koji na ovaj način čuvaju okoliš te doprinose čišćem okolišu.