Usmeno javno nadmetanje (javna licitacija”isklikom”) – gradska tržnica Koprivnica

Usmeno javno nadmetanje (javna licitacija”isklikom”) – gradska tržnica Koprivnica

Na temelju Odluke Uprave broj 1463/23 od 08. 05. 2023.  i članka 7. Općih uvjeta isporuke pružanja usluge javne tržnice na malo od 20. 10. 2020. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje

USMENO JAVNO NADMETANJE (JAVNA LICITACIJA”ISKLIKOM”) za davanje u zakup prodajnih mjesta (stolovi) na kojima se prodaje: voće, povrće, presadnice, cvijeće,  rezano cvijeće, mlijeko, meso i mesne prerađevine, mliječni proizvodi, svježa jaja i med.

Detalje nadmetanja pronađite OVDJE