Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

 

Na temelju Odluke Uprave Društva broj: 3246/23 od 30. 10. 2023. godine, KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica raspisuje Otvoreni Javni natječaj za  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  KOMUNALCA d.0.0.

 Predmet ponude je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu KOMUNALCA d.o.o, Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, na području katastarske općine Koprivnica i to:

 

k.č.br. kultura površina zk.ul.br. trajanje zakupa
7850 Oranica Dugo Lešće 0,4951 ha 16230 2 godine
7853 Oranica Dugo Lešće 0,4856 ha 16230 2 godine

   Dokumentacija