Potpisan novi Kolektivni ugovor Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac

Potpisan novi Kolektivni ugovor Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac

U utorak, 5. prosinca 2023. godine, Republički sindikat radnika i Uprava Komunalca d.o.o. sklopili su novi Kolektivni ugovor Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2024. godine. Sklapanje novog Kolektivnog ugovora rezultat je rada zajedničkog povjerenstva sastavljenog od predstavnika sindikata i poslodavca, zaduženog za revidiranje postojećeg sustava obračuna plaća koji je bio zastarjeli i neodgovarajući s obzirom na okolnosti i potrebe prilagodbe poslovanja društva tržištu rada.

Novim Kolektivnim ugovorom mijenja se najmanja osnovna plaća koja je do sada za koeficijent 1,0 iznosila 517,62 eura (odnosno dosadašnjih 2.900,00 kn osnovice i 1.000 kn osnovnog dodatka na plaću) na najmanju osnovnu bruto plaću ugovorenu kao fiksnu plaću u iznosu od 840,00 eura (6.328,98 kn). Umjesto razvrstavanja koeficijenata u deset grupa složenosti poslova s omjerom najmanje i najveće plaće u odnosu 1:4, plaće radnika se sada razvrstavaju u pet platnih razreda u omjeru najmanje i najveće plaće u odnosu 1:3.

Vezano za uvjete rada teže od normalnih, postojeći dodaci za otežane uvjete rada definiraju se u bruto iznosima na bazi 174 sata rada, a također se povećao dodatak za rad na blagdan i neradne dane određene posebnim propisom s 50% na 100%. Dosadašnji dodatak za minuli rad za radnike zaposlene na 31.12.2023. godine mijenja se na način da će minuli rad izvan društva biti uključen u ugovorenu plaću ili zadržan kao stečeno pravo u novom bruto fiksnom dodatku za radni staž izvan Komunalca, a od 1.1.2024. godine na ugovorene plaće primjenjivat će se dodatak za neprekinuti radni staž u Komunalcu za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža radnika za 0,5%.

Zbog svih ovih promjena, sustav obračuna plaća znatno se pojednostavljuje, a kroz novi sustav ugovorenih bruto plaća kao fiksnih plaća poslodavac je za svaki mjesec odrađenog punog radnog vremena obvezan isplatiti radniku ugovorenu svotu plaće, neovisno o odrađenom mjesečnom fondu sati. Od promjena ostalih materijalnih prava za istaknuti je i povećanje fiksnog mjesečnog dodatka za prehranu na 80,00 eura neto za svakog radnika Komunalca i povećanje varijabilnog dodatka za prehranu na 0,70 eura neto po danu dolaska na posao za broj stvarnih dana dolazaka na posao u mjesecu, zatim povećanje dnevnica za službeno putanje na 30,00 eura za punu dnevnicu odnosno 15,00 eura za pola dnevnice te definiranje potpora zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana koje se odnosi na jednu kalendarsku godinu u iznosu od 400,00 eura, dok su ostale jednokratne godišnje potpore zaokružene na pune euro iznose. Novčani mjesečni dodatak uz plaću u iznosu 50,00 eura, kao i pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, ostaju neizmijenjeni u svom opsegu, ali će sada obračun naknade troškova prijevoza na posao i s posla kao i varijabilna prehrana biti ranije u mjesecu odnosno zajedno s isplatom plaće, najkasnije do 12. dana u mjesecu.

Zaključno, u odnosu na postojeći Kolektivni ugovor ovim novim Kolektivnim ugovorom i usuglašenim sustavom ugovorenih plaća u 2024. godini izdvojit će se 7,38% više na trošak zaposlenih. Najmanji rast neto primanja iznosi 38,16 eura, dok je prosječan rast neto primanja 77,22 eura (računajući na osobnom odbitku 1,0).

Skip to content