Mačići i Zvrkići posjetili Reciklažno dvorište i Kompostanu Herešin

Mačići i Zvrkići posjetili Reciklažno dvorište i Kompostanu Herešin

U sklopu učenja o odvajanju otpada i recikliranju skupine Mačići i Zvrkići iz objekta Zvjezdica Dječjeg vrtića Tratinčica posjetili su Reciklažno dvorište i Kompostanu Herešin.
U obilazak ih je poveo Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenja otpadom, te im pokazao kakve se sve vrste otpada mogu besplatno predati u reciklažno dvorište. Mališani su naučili da se tamo skuplja 50-ak vrsta otpada te da se nakon sortiranja i odlaganja u kontejnere, svaka vrsta otpada posebno odvozi u tvrtke koje se bave recikliranjem i koje iz već korištenih sirovina stvaraju nove proizvode. Djeca su se na velikoj vagi u reciklažnom dvorištu izvagala, a nakon mnogo pogađanja i vrlo maštovitih odgovora, saznali su da zajedno teže više od jedne tone.
Nakon reciklažnog dvorišta uputili su se na Kompostanu Herešin gdje su vidjeli kako se iz biorazgradivog otpada iz kućanstava kompostiranjem proizvodi DomKo, kompost prve klase koji služi kao organski poboljšivač tla, te su vidjeli i kako izgleda reciklažno dvorište za građevni otpad.
Mališani su kao poklon donijeli kućice koje su izradili od reciklabilnog materijala, a napisali su i poruke o očuvanju okoliša.