OBAVIJEST o radnom vremenu na dan parlamentarnih izbora

OBAVIJEST o radnom vremenu na dan parlamentarnih izbora

Obavještavamo korisnike usluga Komunalca da u srijedu, 17. travnja 2024. godine, neće raditi blagajne, Reciklažno dvorište i Kompostana Herešin, gradska tržnica i uprava.
Odvoz otpada s kućnog praga obavljat će se REDOVNO prema rasporedu.

Bazeni Cerine rade redovno, od 8 do 22 sata, osim masaža i Sportskog centra. Teretana će biti otvorena.

Molimo građane da ovu obavijest uvaže.