Učenici OŠ „Fran Koncelak“ Drnje i učenici iz Mađarske posjetili Kompostanu

Učenici OŠ „Fran Koncelak“ Drnje i učenici iz Mađarske posjetili Kompostanu

Učenici OŠ „Fran Koncelak“ Drnje koji sa svojim profesorima sudjeluju u projektu Europske Unije, Erasmus akreditacija, posjetili su danas zajedno sa svojim gostima učenicima i profesorima iz Mađarske Kompostanu Herešin u sklopu aktivnosti projekta.

Kako bi naučili nešto novo o kompostiranju i recikliranju te pravilnom zbrinjavanju otpada posjetili su Kompostanu Herešin gdje ih je kroz proces kompostiranja proveo Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenja otpadom. Na Kompostani su prošli sve faze kompostiranja te su saznali kako se dobiva kompost prve klase iz biorazgradivog otpada koji se tamo prikuplja.

Naučena znanja učenici će iskoristiti u daljnjem tijeku projekta koji je usmjeren prema zaštiti okoliša,

Ovaj posjet samo je nastavak edukativnih aktivnosti koje Komunalac kontinuirano provodi bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema okolišu.