Poziv za dostavu ponude: Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za matično društvo i povezana društva i usluga revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

Poziv za dostavu ponude: Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za matično društvo i povezana društva i usluga revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

Naručitelj KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica je sukladno odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) pokrenuo postupak jednostavne nabave za predmet nabave Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za matično društvo i povezana društva i usluga revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaj.

Predmet nabave su usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu za matično društvo i povezana društva i usluga revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2024. godinu sukladno priloženom troškovniku.

Rok za dostavu ponude: 01.07.2024. godine do 09:00 sati

Dokumentaciju preuzmite ovdje:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

TROŠKOVNIK

 

 

Skip to content