Direktori

Dr.sc. ROBERTINA ZDJELAR
DIREKTOR SEKTORA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO, KONTROLING I EU PROJEKTI
e-mail: robertina.zdjelar@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 870

MATIJA TORMA, dipl.iur.
DIREKTOR SEKTORA LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVO I OPĆI POSLOVI
e-mail: matija.torma@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 805

TANJA VUKUŠIĆ, dipl.ing.agr.
DIREKTOR SEKTORA ZELENIH POVRŠINA, GROBLJA I TRŽNICA
e-mail: tanja.vukusic@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 812

SAŠA GRUBAČEVIĆ, dipl.ing.agr.
DIREKTOR SEKTORA GOSPODARENJA OTPADOM
e-mail: sasa.grubacevic@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 885

MONIKA GAŠPAR, struč.spec.oec.
DIREKTOR SEKTORA INFORMATIKA I PODRŠKA KORISNICIMA
e-mail: monika.gaspar@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 845