UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2023. GODINI
NAZIV UDRUGE/ NEPROFITNE ORGANIOZACIJE ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA (EUR)
1. KUD Rudar Glogovac 800,00
2. Odred izviđača “Kamengrad” koprivnica 700,00
3. Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe “Jazz klub Koprivnica” 700,00
4. Udruga mladih koprivničkih matematičara 600,00
5. Mješoviti pjevački zbor umirovljenika Koprivnica 500,00
6. Glazbena mladež Koprivnica 500,00
7. Folklorni ansambl Koprivnica 500,00
8. Kazalište Oberon 500,00
9. Udruga RockLive 500,00
10. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti “Mamuze” 500,00
11. Umjetnička organizacija Ludens teatar 500,00
12. Forum udruga nezavisne kulture – FUNK 500,00
13. KUD Srce Koprivnica 500,00
14. Povijesno društvo Koprivnica 500,00
15. Bluzz klub Koprivnica 500,00
16. Udruga Dobar film 500,00
17. Hrvački klub Podravka 2.000,00
18. NK Koprivnica 7.600,00
19. Atletski klub Koprivnica 600,00
20. Badmintonski klub Koprivnica 500,00
21. Karting klub Koprivnica 500,00
22. Rukometni klub Koprivnica 600,00
23. Športski kuglački klub Koprivnica 600,00
24. NK “Osvit” Đelekovec 200,00
25. NK Močile Koprivnica 500,00
26. NK Tomislav Drnje 200,00
27. Škola nogometa grada Koprivnice 700,00
28. Udruga SVE MI 150,00
29. Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje 2.000,00
30. Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca 1.000,00
31. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ 2.000,00
32. Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama “Veliko srce” 1.500,00
33. Liga protiv raka Koprivničko – križevačke županije 500,00
34. Društvo multiple skleroze Koprivničko – križevačke županije 500,00
35. Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije 500,00
36. Društvo naša djeca Koprivnica 500,00
37. Koprivnička inicijativa volontera i aktivista 300,00
38. Hrvatsko planinarsko društvo “Bilo” Koprivnica 200,00
39. Drava dokumentacijski centar 500,00
40. Klub poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, Koprivnica 400,00
41. Republički sindikat radnika 17.265,00
42. UNICEF – tradicionalna humanitarna utrka „Mliječna staza“ 700,00
UKUPNO 50.815,00 eura
SPONZORSTVA 2023.
Poslovni partner Naziv Iznos/EUR
1. GRAD KOPRIVNICA PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 3.000,00
Ukupno: 3.000,00
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2022. GODINI
NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE IZNOS
(kn)
1. Kazalište Oberon 15.000,00
2. Karting klub Koprivnica 9.000,00
3. Badmintonski klub Koprivnica 5.000,00
4. Atletski klub Koprivnica 9.000,00
5. Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje 7.000,00
6. Nogometni klub Koprivnica 55.000,00
7. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ 15.000,00
8. Hrvački klub Podravka 16.000,00
9. Udruga Dobar film 10.000,00
10. Folklorni ansambl Koprivnica 5.000,00
11. Ženski nogometni klub Koprivnica 12.000,00
12. Udruga RockLive 10.000,00
13. Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica 1.000,00
14. Nogometni klub “Osvit” Đelekovec 3.000,00
15. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – podružnica Koprivničko – križevačke županije 4.500,00
16. Kulturno umjetnički centar Koprivnica 6.000,00
17. Udruga mladih koprivničkih matematičara 1.000,00
18. Sportska udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama „Veliko srce“ Koprivnica 15.000,00
19. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Koprivnica 15.000,00
20. Udruga edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca 3.500,00
21. Koprivnička inicijativa volontera i aktivista – Udruga Kopriva 1.000,00
22. Udruga matice umirovljenika Koprivnica 10.000,00
23. Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“ Koprivnica 1.000,00
24. Klub poslovnih žena Koprivničko – križevačke županije Alfa, Koprivnica 1.000,00
25. SSKH Sindikalna podružnica Komunalac KC 23.302,01
26. UNICEF -tradicionalna humanitarna utrka “Mliječna staza” 3.500,00
UKUPNO 256.802,01 kn
SPONZORSTVA 2022.
Red. broj Poslovni partner Naziv Iznos
1. GRAD KOPRIVNICA PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20,000.00
Ukupno: 20,000.00
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2021. GODINI
NAZIV UDRUGE/NEPROFITNE ORGANIZACIJE IZNOS (kn)
1. Kazalište Oberon 15.000,00
2. Karting klub Koprivnica 10.000,00
3. Badmintonski klub 5.000,00
4. Atletski klub Koprivnica 9.000,00
5. Udruga Koprivkov svijet 3.000,00
6. Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje 10.000,00
7. Nogometni klub Tehnika – Koprivnica 54.000,00
8. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ 20.000,00
9. Hrvački klub Podravka 16.000,00
10. Udruga invalida Koprivničko – križevačke županije 5.000,00
11. Šahovski športski klub Koprivnica 1.000,00
12. Udruga Dobar film 10.000,00
13. Folklorni ansambl Koprivnica 5.000,00
14. Klub liječenih alkoholičara “CENTAR” Koprivnica 3.600,00
15. Ženski nogometni klub Koprivnica 5.000,00
16. Klub za starije osobe “Mariška” 5.000,00
17. KUD “Rudar” Glogovac 5.400,00
18. Odred izviđača “Kamengrad” Koprivnica 5.000,00
19. Udruga RockLive 9.175,00
20. Športski kuglački klub Koprivnica 10.000,00
21. Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica 5.000,00
22. Nogometni klub “Osvit” Đelekovec 3.000,00
23. Drava dokumentacijski centar 1.800,00
24. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – podružnica Koprivničko – križevačke županije 4.500,00
25. Društvo naša djeca Koprivnica 4.925,00
26. Nogometni klub “Tomislav” Drnje 3.000,00
27. Bluzz klub Koprivnica 1.600,00
28. SSKH Sindikalna podružnica Komunalac KC 26.000,00
UKUPNO 256.000,00 kn
SPONZORSTVA 2021.
Red. broj Poslovni partner Naziv Iznos
1. GRAD KOPRIVNICA PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20,000.00
Ukupno: 20,000.00
 
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2020. GODINI
Red. broj Naziv korisnika donacije Iznos donacije
1. HRVAČKI KLUB PODRAVKA 15,000.00
2. KARTING KLUB KOPRIVNICA 10,000.00
3. NK OSVIT ĐELEKOVEC 5,000.00
4. OSMIJEH – UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE 7,000.00
5. UDRUGA “LATICE” 10,000.00
6. SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC 32,385.00
7. SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC 22,091.25
8. SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC 523.75
9. UDRUGA ŽENA VINICA 2,500.00
10. UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČARA 8,000.00
11. FOLKLORNI ANSAMBL KOPRIVNICA 5,000.00
12. KAZALIŠTE OBERON 7,000.00
13. ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KC 12,000.00
14. NK TEHNIKA 25,000.00
15. ŠAHOVSKI ŠPORTSKI KLUB KOPRIVNICA 3,000.00
16. BADMINTONSKI KLUB KC 5,000.00
17. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE 7,000.00
18. UDRUGA DOBAR FILM KC 10,000.00
19. NK TEHNIKA 25,000.00
20. ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 9,000.00
21. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM BOLJE SUTRA 9,000.00
22. SSKH SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KC 2,700.00
23. CROATIA osiguranje d.d. Zagreb 3,121.67
24. CROATIA osiguranje d.d. Zagreb 12.24
25. CROATIA osiguranje d.d. Zagreb 1,441.96
26. ŠAHOVSKI ŠPORTSKI KLUB KOPRIVNICA 500.00
27. PUHAČKI ORKESTAR GRADA KOPRIVNICE 40.000,00
Ukupno: 277,275.87
SPONZORSTVA 2020.
Red. broj Poslovni partner Naziv Iznos
1. GRAD KOPRIVNICA PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20,000.00
Ukupno: 20,000.00
  UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2019. GODINI
RED.BROJ NAZIV KORISNIKA IZNOS               (kn)
1. CROATIA  osiguranje d.d. Zagreb 1.429,79
2. SINDIKAT KOMUNALAC KC 26.169,75
3. SINDIKAT KOMUNALAC KC 33.830,25
4. OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD 500,00
5. KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ KC 562,50
6. COOR PODRAVSKO SUNCE 1.312,50
7. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 531,25
8. OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER 1.062,50
9. CROATIA  osiguranje d.d. Zagreb 1.430,83
10. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 812,50
11. OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI 1.062,50
12. DONACIJA UDRUGA ŽENA VINICA 1.000,00
13. NK TEHNIKA 50.000,00
14. DONACIJA BADMINTONSKI KLUB KC 3.000,00
15. KAZALIŠTE OBERON 7.000,00
16. DONACIJA UDRUGA OSMIJEH-TERAPI 9.600,00
17. UDRUGA ROCKLIVE KC 8.575,00
18. UDRUGA “LATICE” 25.000,00
19. HRVAČKI KLUB PODRAVKA 15.500,00
20. UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA KC 7.335,00
21. ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KC 10.000,00
22. CROATIA  osiguranje d.d. Zagreb 1.426,71
23. DONACIJA UDR ML KC MATEMATIČAR 8.000,00
24. DONACIJA FORUM NEZ KUL FUNK 5.000,00
25. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE 5.000,00
26. ATLETSKI KLUB KOPRIVNICA 10.000,00
27. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM BOLJE SUTRA 5.000,00
28. DONACIJA UDR ML KC MATEMATIČAR 2.000,00
29. DONACIJA HPD BILO KOPRIVNICA 2.000,00
30. SPK RITAM KOPRIVNICA 13.300,00
31. UDRUGA KOPRIVA 12.690,00
32. CROATIA  osiguranje d.d. Zagreb 1.436,41
UKUPNO 271.567,49
SPONZORSTVA 2019.
RED.BROJ NAZIV IZNOS (kn)
1. PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20.000,00
UKUPNO 20.000,00
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2018. GODINI
RED.BROJ NAZIV IZNOS (kn)
1. KARTING KLUB KOPRIVNICA 22.085,00
2. SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA 46.000,00
3. UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 675,00
4. NK KOPRIVNICA 50.000,00
5. UDRUGA “KOPRIVKOV SVIJET” 10.000,00
6. HRVAČKI KLUB “PODRAVKA” 15.000,00
7. ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “KOPRIVNICA” 4.701,00
8. UDRUGA DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR 2.000,00
9. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SRCE” KOPRIVNICA 3.000,00
10. UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ 3.525,00
11. OSMIJEH -UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE 4.000,00
12. KAZALIŠTE “OBERON” 3.000,00
13. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA “LATICE” 2.000,00
14. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “BILO” 2.350,00
15. AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA 1.500,00
16. ATLETSKI KLUB KOPRIVNICA 6.000,00
17. UDRUGA MLADIH KOPRIVNIČKIH MATEMATIČARA 3.000,00
UKUPNO 178.836,00
SPONZORSTVA 2018.
RED.BROJ NAZIV IZNOS (kn)
1. PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20.000,00
UKUPNO 20.000,00
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA – DONACIJE U 2017. GODINI
RED. BROJ NAZIV IZNOS
1. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ARTIKULACIJE 5.000,00
2. KUD SRCE KOPRIVNICA 2.000,00
3. KAZALIŠTE OBERON 3.000,00
4. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LUDENS TEATAR 80.000,00
5. UDRUGA KOPRIVKOV SVIJET 5.000,00
6. FORUM UDRUGA NEZAVISNE KULTURE – FUNK 500,00
7. NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA 95.000,00
8. ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KOPRIVNICA 5.000,00
9. KOPRIVNIČKA UDRUGA ZA REKREATIVNI SPORT 5.000,00
10. STRELJAČKI ŠPORTSKI KLUB “PODRAVKA” 1.000,00
11. AIRSOFT UDRUGA PODRAVINA 1.500,00
12. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB KOPRIVNICA 500,00
13. ŠNK TEHNIKA KOPRIVNICA 1.000,00
14. KARTING KLUB KOPRIVNICA 15.000,00
15. ŽENSKI NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA 5.000,00
16. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK KOPRIVNICA 1.000,00
17. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KOPRIVNICA 2.000,00
18. UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK 2.500,00
19. KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA “CENTAR” KOPRIVNICA 1.000,00
20. UDRUGA KOPRIVA 2.457,10
21. UDRUGA GLAZBENIKA I LJUBITELJA JAZZ GLAZBE KC JAZZ KLUB – JAZZ KLUB KOPRIVNICA 3.000,00
22. DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR 1.000,00
23. UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK 6.000,00
24. ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB KOPRIVNICA 2.000,00
25. UDRUGA ROCKLIVE 7.350,00
26. SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA 56.000,00
27. OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI 1.950,00
28. DONACIJA GRADU KOPRIVNICI “PROJEKT NAGRAĐIVANJA ZA NAJBOLJE UČENIKE KOPRIVNIČKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA” 4.425,00
29. DJEČJI DOM SVITANJE 4.183,71
30. MINISTARSTVO OBRANE RH PODRUČNI ODSJEK KOPRIVNICA ZA POSLOVE OBRANE 3.000,00
31. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ KOPRIVNICA – PODRUČNA ŠKOLA STARIGRAD 9.805,98
32. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE 30.000,00
33. OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD 1.000,00
34. DJEČIJI VRTIĆ “TRATINČICA” 812,50
UKUPNO 363.984,29
SPONZORSTVA 2017.
RED. BROJ NAZIV IZNOS
1. PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20.000,00
2. KOPRIVNIČKI PODUZETNIK “ENERGY CODEFEST” 8.808,00
UKUPNO 28.808,00
DONACIJE 1.1.2016. – 31.12.2016.
RED. NAZIV IZNOS
BROJ
1. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠTAGLINEC 1.000,00
2. NOGOMETNI KLUB OMLADINAC HEREŠIN 1.000,00
3. DJEČIJI DOM SVITANJE 5.836,68
4. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE – PODRUČNI ODSJEK KOPRIVNICA 3.000,00
5. DJEČJI VRTIĆ SV. JOSIPA 1.031,25
7. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC “IVANEČKI KRESOVI” 2.000,00
8. SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA 53.000,00
9. NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA 90.000,00
10. UDRUGA ŽENA VINICA 1.000,00
11. OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD 1.000,00
12. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM KOPRIVNICA “LATICA” 3.000,00
13. PENJAČKI KLUB “ELVIS” 2.000,00
14. DRAVA – DOKUMENTACIJSKI CENTAR 3.000,00
15. JAZZ KLUB KOPRIVNICA 3.000,00
16. DRUŠTVO NAŠA DJECA 3.000,00
17. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RUDAR GLOGOVAC 2.000,00
18. UDRUGA ŽENA PETERANEC 2.000,00
19. SPORTSKA UDRUGA OSOBA S INTELKTUALNIM POTEŠKOĆAMA “VELIKO SRCE” 2.000,00
20. ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE “PODRAVINA” 2.000,00
21. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 2.000,00
22. ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB KOPRIVNICA 5.000,00
23. ZAGREBAČKI SPELEOLOŠKI SAVEZ 8.000,00
24. DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA – OGRANAK KOPRIVNICA 5.000,00
25. UDRUGA “ROCKLIVE” 4.600,00
27. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SRCE KOPRIVNICA 2.000,00
28. UMJETNIČA ORGANIZACIJA LUDENS TEATAR 5.000,00
212.467,93
SPONZORSTVA 1.1.2016. – 31.12.2016.
RED. NAZIV IZNOS 
BROJ
1. PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20.000,00
UKUPNO: 20.000,00
DONACIJE 1.1.2015. – 10.12.2015.
RED. NAZIV KORISNIKA DONACIJE IZNOS DONACIJE (kn)
BROJ
1. OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER KOPRIVNICA 2.000,00
2. KULTURNO UMJETNIČKI CENTAR “KUC” KOPRIVNICA 500,00
3. HRVATSKI DOMOBRAN – UDRUGA RATNIH VETERANA KOPRIVNICA 500,00
4. UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 500,00
5. NOGOMETNI KLUB KOPRIVNICA 50.000,00
6. SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA 15.000,00
7. HPD “BILO” KOPRIVNICA 500,00
8. HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA KOPRIVNICE 543,75
9. OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA 1.425,00
10. OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆE RADIĆ” PODRUČNA ŠKOLA BAKOVČICE 258,00
11. OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI – PODRUČNA ŠKOLA REKA 393,75
12. UDRUGA “GEKOMA” GENERACIJA KOPRIVNIČKIH MATURANATA 2.000,00
13. POMOĆ ZA ZDRAVSTVENE POTREBE ZA NOVAK VESNU 5.000,00
14. OSNOVNA ŠKOLA GOLA – PODRUČNA ŠKOLA GOTALOVO 562,50
15. NOGOMETNI KLUB OMLADINAC HEREŠIN 500,00
16. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM KOPRIVNICA “LATICA” 500,00
17. POMOĆ ZA ZDRAVSTVENE POTREBE ZA MARIJETU BUGARIN 7.400,00
18. DRUŠTVO ŽENA SOKOLOVAC 1.000,00
19. DONACIJA ZA IZBJEGLICE 2.329,85
20. GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 400,00
21. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA 625,00
22. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” 800,00
23. HRVAČKI KLUB KOPRIVNICA 625,00
24. UDRUGA KOPRIVA – KOPRIVNIČKA INICIJATIVA VOLONTERA I AKTIVISTA 500,00
25. DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” 100,00
26. UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI “MAMUZE” 850,00
27. AUTO KLUB KOPRIVNICA 400,00
28. SINDIKALNA PODRUŽNICA KOMUNALAC KOPRIVNICA 10.000,00
29. RUKOMETNI KLUB PODRAVKA 165.579,17
30. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KOPRIVNICE 400,00
31. UDRUGA ŽENA PETERANEC 1.000,00
32. DJEČIJI DOM SVITANJE 5.947,44
UKUPNO: 278.139,46
SPONZORSTVA 1.1.2015. – 10.12.2015.
RED. NAZIV IZNOS (kn)
BROJ
1. PROJEKT “BESPLATNE BILJEŽNICE ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE” 20.000,00
2. NOGOMETNI KLUB SLAVEN BELUPO KOPRIVNICA 10.000,00
3. UDRUGA “ROCKLIVE” KOPRIVNICA 7.087,50
4. OLD TIMER KLUB “BICIKLIN” KOPRIVNICA 3.000,00
5. LUDENS TEATAR 2.062,50
6. UŠRPS – UDRUGA ŠPORTSKE REKREACIJE PODRAVSKIH STUDENATA 862,50
UKUPNO: 43.012,50
  • Ulica dr. Željka Selingera (s obje stane ulice)
  • Trg Eugena Kumičića
  • Ulica Franje Mraza (bočno)
  • Trg dr. Tomislava Bardeka.