Vizija, misija, strategija

VIZIJA

Zelena i čista lokalna zajednica po mjeri svakog čovjeka.

 

MISIJA

Biti podrška održivom razvoju i rastu grada Koprivnice i okolice kroz moderan i inovativan sustav gospodarenja otpadom, uređenje zelenih i drugih javnih površina te upravljanje i održavanje objekta od javnog značaja turističke, ugostiteljske, kulturne i sportske namjene u cilju podizanja standarda građana.

STRATEGIJA

Komunalac će korištenjem svojih resursa, organizacijskih sposobnosti i znanja osigurati kontinuirani napredak u području komunalnih i drugih djelatnosti kojima se bavi te na taj način osigurati stabilnost poslovanja i razvoj Društva te egzistenciju svih njegovih zaposlenika.

Analizom okruženja u opisanom zakonodavnom i strateškom kontekstu na višem nivou u kojem posluje Komunalac te strateškim odrednicama Grada Koprivnice i Komunalca postavljeni su, uz već navedene, i poslovni ciljevi:

  • Umrežavanje s drugim poslovnim subjektima, akademskom zajednicom, investitorima i inovatorima s ciljem poticanja održivog, uključivog i pametnog rasta
  • Postati lider u prikupljanju i obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire
  • Razvoj SMART city koncepta.