Vizija, misija, strategija

VIZIJA

Komunalac u budućnosti vidimo među vodećim komunalnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj a što je utemeljeno na strategiji i suvremenom pristupu razvoju u području poslovne djelatnosti, znanju i osposobljenosti zaposlenika, društveno odgovornom i ekološki orijentiranom obavljanju komunalne djelatnosti i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima. I dalje želimo biti spremni na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, zadovoljstvo naših partnera i korisnika usluga stalno rastućim, odnosno postati tvrtka zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti, ekološke održivosti i sigurnosti na radu.

MISIJA

Pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, sukladno zakonskim obvezama, trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana kvalitetom, kontinuitetom, pravovremenošću i točnošću uz istovremenu brigu, ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja posebno u odnosu na kvalitetu, očuvanje i zaštitu okoliša te sigurnosti na radu.

STRATEGIJA

Komunalac će korištenjem svojih resursa, organizacijskih sposobnosti i znanja osigurati kontinuirani napredak u području komunalnih i drugih djelatnosti kojima se bavi te na taj način osigurati stabilnost poslovanja i razvoj Društva te egzistenciju svih njegovih radnika.

Analizom okruženja u opisanom zakonodavnom i strateškom kontekstu na višem nivou u kojem posluje Komunalac te strateškim odrednicama Grada Koprivnice i Komunalca postavljeni su, uz već navedene i poslovni ciljevi:

– umrežavanje s drugim poslovnim subjektima, akademskom zajednicom, investitorima i inovatorima s ciljem poticanja održivog, uključivog i pametnog rasta

– postati lider u prikupljanju i obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire

– razvoj SMART city koncepta

 

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOSTI NA RADU

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. u skladu sa misijom, vizijom, strategijom, zakonskom regulativom, međunarodnim standardima te svojom opredijeljenošću ka postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti, trajno i sustavno unaprjeđuje kvalitetu i poboljšava učinkovitost svojih aktivnosti.

Komunalac ima politiku upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti koja je primjerena svrsi, osigurava okvir za uspostavljanje ciljeva te uključuje opredijeljenost zadovoljenja zakonskih i drugih zahtjeva po pitanju kvalitete, okoliša i sigurnosti.

Radi prepoznavanja, zadovoljavanja i poboljšavanja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresiranih strana, a s ciljem postizanja, održavanja i jačanja istaknutih vrijednosti u svojem cjelokupnom djelovanju utvrđuje se ova Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću.

Komunalac se trajno opredjeljuje za:

  • posvećivanje najveće pažnje ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva svojih korisnika cijenom, kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
  • zapošljavanje stručnog i ambicioznog osoblja koje će imati mogućnosti i obvezu stalnog razvijanja i usavršavanja te osiguranje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika
  • ulaganje u tehnološku opremljenost osiguranje visoke razine kvalitete u pružanje usluga iz područja poslovne djelatnosti Društva
  • njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa sa korisnicima usluga i suradnicima
  • preventivnim pristupom kontinuirano sprječavanje pojave onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš te povećanje sigurnosti naših radnika i korisnika naših usluga
  • kontinuirano praćenje suvremenih trendova i dostignuća u svojoj djelatnosti te da će iste koliko god je moguće, primjenjivati u svom radu
  • transparentnost i etičnost u radu, odgovorno i savjesno poslovanje, posebno financijsko poslovanje, usmjereno podizanju standarda rada i razvoja Društva
  • postavljanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva i programa
  • primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
  • kontinuirano usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na poslovnu djelatnost, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu kao i sve ostale zahtjeve primjenjive u poslovanju, upravljanje Društvom temeljit će se na analizi rizika poslovanja i modelu upravljanja rizicima.