Vizija, misija, strategija

VIZIJA

Zelena i čista lokalna zajednica po mjeri svakog čovjeka. Socijalno uključiva organizacija. Inovativni proizvodi i usluge. Zajednički rast i razvoj ljudi i organizacije.

Društvo u skladu s misijom, vizijom, strategijom, zakonskom regulativom, međunarodnim standardima te svojom opredijeljenošću k postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti, trajno i sustavno unaprjeđuje kvalitetu i poboljšava učinkovitost svojih aktivnosti.

MISIJA

Društvo će svojim djelovanjem biti podrška održivom razvoju i rastu grada Koprivnice i okolice kroz moderan i inovativan sustav gospodarenja otpadom, uređenje zelenih i drugih javnih površina te upravljanje i održavanje objekata i infrastrukture od javnog značaja turističke, ugostiteljske, kulturne i sportske namjene u cilju podizanja standarda građana.

STRATEGIJA

Strategija Komunalca je trajno opredjeljenje za vrijednosti:

 • ZADOVOLJSTVO KORISNIKA / GRAĐANA

Posvećujemo najveću pažnju ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva korisnika usluga cijenom, kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga.

 • ZAŠTITA OKOLIŠA

Preventivnim pristupom kontinuirano sprječavamo pojave onečišćenja okoliša te povećavamo sigurnost radnika i korisnika usluga. Našim aktivnostima i edukacijama potičemo zajednicu i naše zaposlenike na očuvanje i zaštitu okoliša.

 • PROFESIONALNOST

Stručni smo, proaktivni, odgovorni i suradnički orijentirani, ulažemo u stalni razvoj i usavršavanje uz poštivanje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika. Transparentni smo i etični u radu, odgovorno i savjesno poslujemo u skladu s zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na poslovnu djelatnost. Upravljanje Društvom temeljimo na sustavu upravljanja kvalitetom temeljenom na zahtjevima međunarodnih normi, analizi rizika poslovanja i modelu upravljanja rizicima.

 • PREDANOST

Predani smo ostvarivanju i osnaženju dobrih partnerskih odnosa sa svim dionicima – korisnicima, poslovnim partnerima, radnicima. Usmjereni smo na prevenciju i rješavanje problema, podizanje standarda rada i razvoja zajednice.

 • INOVATIVNOST

Razvijanjem novih i kreativnih ideja te postavljanjem ambicioznih, mjerljivih i realnih ciljeva i projekata, stvaramo nove trendove, proizvode i usluge. Ulažemo u nove tehnologije i visoku kvalitetu pružanja usluga.

 • PRILAGODLJIVOST / FLESKIBILNOST

Brzo se prilagođavamo i reagiramo prema potrebama korisnika i naših partnera, promjenama na tržištu i kriznim situacijama.

 • UKLJUČIVOST

Društveno smo odgovorni, socijalno osviješteni i uključujemo različite socijalne skupine u aktivnosti Društva.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOSTI NA RADU

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. u skladu sa misijom, vizijom, strategijom, zakonskom regulativom, međunarodnim standardima te svojom opredijeljenošću ka postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti, trajno i sustavno unaprjeđuje kvalitetu i poboljšava učinkovitost svojih aktivnosti.

Komunalac ima politiku upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti koja je primjerena svrsi, osigurava okvir za uspostavljanje ciljeva te uključuje opredijeljenost zadovoljenja zakonskih i drugih zahtjeva po pitanju kvalitete, okoliša i sigurnosti.

Radi prepoznavanja, zadovoljavanja i poboljšavanja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresiranih strana, a s ciljem postizanja, održavanja i jačanja istaknutih vrijednosti u svojem cjelokupnom djelovanju utvrđuje se ova Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću.

Komunalac se trajno opredjeljuje za:

 • posvećivanje najveće pažnje ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva svojih korisnika cijenom, kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
 • zapošljavanje stručnog i ambicioznog osoblja koje će imati mogućnosti i obvezu stalnog razvijanja i usavršavanja te osiguranje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika
 • ulaganje u tehnološku opremljenost osiguranje visoke razine kvalitete u pružanje usluga iz područja poslovne djelatnosti Društva
 • njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa sa korisnicima usluga i suradnicima
 • preventivnim pristupom kontinuirano sprječavanje pojave onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš te povećanje sigurnosti naših radnika i korisnika naših usluga
 • kontinuirano praćenje suvremenih trendova i dostignuća u svojoj djelatnosti te da će iste koliko god je moguće, primjenjivati u svom radu
 • transparentnost i etičnost u radu, odgovorno i savjesno poslovanje, posebno financijsko poslovanje, usmjereno podizanju standarda rada i razvoja Društva
 • postavljanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva i programa
 • primjenu i stalno poboljšavanje djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
 • kontinuirano usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na poslovnu djelatnost, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu kao i sve ostale zahtjeve primjenjive u poslovanju, upravljanje Društvom temeljit će se na analizi rizika poslovanja i modelu upravljanja rizicima.

 

 

 

 

Skip to content