Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. obavlja poslove nadziranja poslova društva, razmatra trogodišnja financijska izvješća, daje suglasnosti za odluke Uprave kada je to propisano te obavlja druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili Društvenim ugovorom Komunalca d.o.o.

Trenutni sastav Nadzornog odbora određen je odlukom Skupštine društva od 31. siječnja 2022. godine na mandat od četiri godine te ga čine:

MARIJA ZOVKO
Predsjednica Nadzornog odbora

DARIO ŠUMIGA
Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

VALENT VRHOVSKI
Član Nadzornog odbora

ZDRAVKO GAŠPARIĆ
Član Nadzornog odbora

DEJAN TKALEC
Član Nadzornog odbora

Kontakt za sve upite: info@komunalac-kc.hr