Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. obavlja poslove nadziranja poslova društva, razmatra trogodišnja financijska izvješća, daje suglasnosti za odluke Uprave kada je to propisano te obavlja druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili Društvenim ugovorom Komunalca d.o.o.
Trenutni sastav Nadzornog odbora je imenovan odlukom Skupštine društva od 18. prosinca 2017. godine na mandat od četiri godine.
ZORAN GOŠEK, dipl.ing.

Predsjednik Nadzornog odbora
e-mail: zgosek@gmail.com

VALENT VRHOVSKI, dipl.oec.
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
e-mail: vrhovski.valent@gmail.com

ZDRAVKO GAŠPARIĆ, dipl.ing.
Član Nadzornog odbora
e-mail: zdravko.gasparic@podravka.hr

STJEPAN KAMBER, dipl.ing.aedif.
Član Nadzornog odbora
e-mail: skamber@voda.hr

DEJAN TKALEC, dipl.iur.
Član Nadzornog odbora
e-mail: dejan.tkalec@komunalac-kc.hr