Održavanje groblja

Poslovi održavanja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica, hortikulturno uređenje groblja), zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, organizaciju sahrana, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i druge poslove propisane Zakonom i Odlukom.

Komunalac d.o.o. pored redovnog održavanja nudi i dodatne usluge održavanja grobnih mjesta tijekom cijele godine i to:

  • Održavanje grobnih mjesta,
  • Sadnja cvijeća na grobnom mjestu,
  • Čišćenje grobnih mjesta.
    •  

Pružamo usluge održavanja i izgradnje grobnih mjesta:

  • održavanje grobnih mjesta jednokratno ili tijekom cijele godine (pranje i čišćenje grobova, postava lampiona i  aranžmana, sadnja cvijeća na grobnom mjestu)
  • izvođenje građevinskih radova (izgradnja okvira ili grobnice, uređenje unutrašnjosti grobnice)

Skip to content