Održavanje javnih i zelenih površina grada Koprivnice

Ukupno 547.231 m2 javnog zelenila sastoji se od:

  • 541.685 m2 travnjaka
  • 460 m2 cvjetnih gredica
  • 3.025 m2 ukrasnog grmlja
  • 400 m2 trajnica i kamenjara
  • 358 m2 kamenjara
  • 318 m2 ružičnjaka i hortenzija
  • 985 m2 zimzelenih i bjelogoričnih živica

Poslovi održavanja obuhvaćaju košnju travnjaka, njegu ukrasnog drveća i grmlja, orezivanje živica, sadnju i njegu sezonskog cvijeća, trajnica i ruža, održavanje čistoće parkova i ulica, strojno čišćenje ulica, zimsko čišćenje nogostupa te održavanje Spomen obilježja na Danici i Židovskom groblju.