Skupština

Skupština je najviši organ društva KOMUNALAC d.o.o.. Skupštinu društva KOMUNALAC d.o.o. čini gradonačelnik Grada Koprivnice te općinski načelnici članova Društva.

Od 31. prosinca 2018. godine, članovi društva KOMUNALAC d.o.o. su Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Legrad, Općina Novigrad Podravski i Općina Sokolovac, a od 1. svibnja 2022. godine Općina Peteranec.

MIŠEL JAKŠIĆ, dipl.oec.
Predsjednik Skupštine
e-mail: gradonacelnik@koprivnica.hr
tel: +385 (0)48 279 555

PETAR DOMBAJ
Član Skupštine

e-mail: opcina@drnje.hr
tel: +385 (0)48 831 405

LARA SAMOŠĆANEC
Članica Skupštine
e-mail: opcina.djelekovec@kc.t-com.hr
tel: +385 (0)48 834 020

MATO KUZMINSKI
Član Skupštine
e-mail: opcinako@inet.hr, opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr
tel: +385 (0)48 830 420

ZORAN VRABELJ
Član Skupštine
e-mail: opcina@koprivnicki-ivanec.hr
tel: +385 (0)48 638 100

IVAN SABOLIĆ
Član Skupštine

e-mail: legrad.nacelnik@gmail.com
tel: +385 (0)48 863 241

ZDRAVKO BRLJEK
Član Skupštine
e-mail: opcina-novigrad-podravski@kc.t-com.hr
tel: +385 (0)48 832 133

VLADO BAKŠAJ
Član Skupštine

e-mail: pisarnica@sokolovac.hr
tel: +385 (0)48 838 315

IVAN DERDIĆ
Član Skupštine
e-mail: opcina-peteranec@kc.t-com.hr
tel: +385 (0)48 636 289