Sukob interesa

KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica kao naručitelj, a temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te izjavljuje da sa njima neće sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica kao naručitelj, objavljuje da je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekta ili podugovaratelja):

  1. WRHOVSKI d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, 48000 Koprivnica, OIB: 80486527944
  2. SAMITA – KOMERC d.o.o., Grgura Karlovčana 42, 48000 Koprivnica; OIB: 28887399904;
  3. SUPER SAMITA d.o.o., Grgura Karlovčana 42, 48000 Koprivnica, OIB: 18374903952;
  4. SAMITA KAMI d.o.o., 1. maja 35, Reka, 48000 Koprivnica, OIB: 42522456376

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave:

SMJERNICE ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI U PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Sukladno prethodnoj obavijesti o sukoba interesa, obavještavamo pravne ili fizičke osobe koje eventualno imaju saznanja o postojanju nepravilnosti u pogledu postupaka javne nabave koje je proveo ili provodi KOMUNALAC d.o.o. da iste prijave u donjoj predviđenoj formi za prijavu (ukoliko želite povratnu informaciju molimo da ostavite svoje podatke za kontakt).