Uprava

Uprava vodi poslove društva, planira poslovanje, analizira tržište, prati stanje sredstava, brine o likvidnosti i poduzima mjere za njeno poboljšanje, podnosi Nadzornom odboru i Skupštini izvješća o poslovanju društva te obavlja druge poslove određene zakonom i Društvenim ugovorom Komunalca d.o.o.
Trenutni sastav Uprave je imenovan odlukom Skupštine društva od 19. veljače 2022. godine na mandat od četiri godine.

 

 NATAŠA TETEC, dipl.ing.
Predsjednica Uprave
e-mail: natasa.tetec@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 803

GORAN MEĐUREČAN, dipl.ing.
Član Uprave
e-mail: goran.medjurecan@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 803

DUBRAVKA HORVAT, dipl.oec.
Članica Uprave
e-mail: dubravka.horvat@komunalac-kc.hr
tel: +385 (0)48 251 803