Upravljanje kvalitetom

Cilj Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. je ostvariti zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, posebno korisnika naših usluga, te biti uspješna i konkurentna tvrtka u domeni poslovanja. Tvrtka smo koje sustavno njeguje i razvija dobru radnu klimu i odnose prema svojim zaposlenicima i suradnicima. Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga osigurava trajno zadovoljstvo svih zainteresiranih strana kao i sigurnu budućnost poslovanja. Implementacija, održavanje i kontinuirani razvoj sustava upravljanja doprinose povećanju kvalitete usluga, svijesti o zaštiti okoliša svih zaposlenika, dobavljača i korisnika usluga naše tvrtke prema najvišim međunarodnim standardima kvalitete poslovanja.

Već od 2011. godine Komunalac d.o.o. je prepoznao važnost ulaganja u kvalitetu usluga i odnosu prema svim zainteresiranim stranama te je sukladno tome uspostavio i potvrdio sustave upravljanja prema međunarodnim normama upravljanja kvalitetom ISO 9001, upravljanja okolišem ISO 14001 i HACCP sustavu prema međunarodnom Codex Alimentariusu u domeni pripreme i posluživanja hrane i pića.

Zadovoljstvo korisnika i dalje je naš je prioritet pa tako nastavljamo sa ulaganjima u kvalitetan odnos. U 2015. godini među prvim komunalnim društvima u Republici Hrvatskoj potvrđujemo uspostavu sustava upravljanja pogrebnim uslugama prema evropskom standardu EN 15017:2005 koji osigurava kvalitetu pogrebnih usluga koje nudimo, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje lokalnih propisa koji su na snazi.

Zdravlje i sigurnost na radu osnova je za zadovoljstvo radnika što dodatno utječe na kvalitetu i pravovremeno obavljanje svih poslova iz domene poslovanja Društva. Slijedom toga Komunalac d.o.o. gradi i ulaže u odnos sa radnikom te 2016. godine potvrđuje uspješnu implementaciju norme BS OHSAS 18001:2007, a 2019. godine uspješnu tranziciju na međunarodnu normu ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu. Ovaj sustav međunarodna je smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja, upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Organizaciji omogućuje poznavanje i upravljanje svim mogućim rizicima koji su rezultat svakodnevnih aktivnost radnika i drugih zainteresiranih strana, ali i izvanrednih situacija, kao i stalnim poboljšanjem razine sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Dobivanjem ovog certifikata svrstalo nas je među rijetka komunalna društva koja posluju sukladno međunarodnoj normi ISO 45001:2018.

Početkom 2014. godine Komunalac d.o.o. proširio je svoje poslovanje pripajanjem novih djelatnosti (Bazeni Cerine, Dom mladih, Upravljanje sportskim i ostalim objektima, Upravljanje nerazvrstanim cestama, Održavanje javne rasvjete) koje su tijekom 2014. i 2015. godine uspješno implementirane u postojeći integrirani sustav upravljanja, čime su bazeni „Cerine“ postali prvi javni bazeni u Republici Hrvatskoj koji su uveli sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu u svoje poslovanje.

Komunalac d.o.o. čija je komunalna djelatnost i temeljna, opredijelio se u svom poslovanju za zaštitu i očuvanje okoliša, sprječavanja onečišćenja i zaštite prirodnih resursa poštujući pri tom međunarodne zahtjeve upravljanja okolišem i ostalu zakonsku legislativu. Tako se unutar sustava upravljanja okolišem vode aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupci i procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem. Definirani su značajni aspekti okoliša koje možemo nadzirati kao i oni na koje možemo utjecati. Nastoji se smanjiti negativan utjecaj na okoliš uslijed poslovanja naše tvrtke, naših suradnika, ali i djelovanjem građana grada Koprivnice i okolnih naselja. Komunalac je kontinuirano aktivan u edukacijama građanstva po pitanju ekologije, provodimo razne terenske aktivnosti u pogledu očuvanja okoliša, vodimo radionice za djecu predškolske i školske dobi, ali i ostalih zainteresiranih strana u pogledu odvajanja, zbrinjavanja ili oporabe raznih kategorija otpada. Uključeni smo u različite projekte na nivou lokalne zajednice pa i šire. U skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 obrađeni su procesi vezani za djelatnost gospodarenja otpadom. U 2016. godini pokrenut je postupak za ukidanje statusa otpada za kompost postupkom oporabe biorazgradivog otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koji zahtijeva sukladnost procesa kompostiranja sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 te se posebno posvetila pažnja izradi procesa kompostiranja sa pripadajućim dokumentiranim informacijama.

Komunalac d.o.o. jasno se opredjeljuje za zaštitu zdravlja radnika i zaštitu na radu, minimaliziranju rizika od ozljeda i bolesti te osiguranje zdrave i sigurne radne okoline svim zaposlenima. Kontinuirano poboljšavamo pozitivne učinke svojih aktivnosti i usluga te o tome izvješćujemo zainteresirane strane. Obavezno je korištenje propisane osobne zaštitne opreme, održavanje strojeva, uređaja i radnog okoliša u najboljem redu, prijavljivanje uočenih opasnosti direktoru ili specijalisti zaštite na radu te redovito predlaganje poboljšanja za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu. Procesi vezani za zaštitu na radu posebno su obrađeni unutar sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001:2018, planiraju se, pripremaju i organiziraju u skladu s važećim primjenjivim zakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

Iz svega navedenog može se konstatirati da Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. ulaže u svoj razvoj i odnose sa korisnicima naših usluga, dobavljačima, suradnicima i radnicima, lokalnom zajednicom, zahtjevima državne i gradske uprave, suvlasnika. Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu, pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima te pripremi i posluživanju hrane i pića poštujući najviše standarde međunarodnih normi kvalitete poslovanja na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.