Predstavljeni novi spremnici na reciklažnom dvorištu

29. travanja 2015. godine GKP Komunalac predstavio je nove spremnike za problematični (opasni) otpad na Reciklažnom dvorištu u sklopu projekta „Recikliraj“.

IMG_6486IMG_6497IMG_6499

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisan je obveza da se na reciklažnim dvorištima, pored neopasnog otpada, preuzima i problematični otpad.

Prema definiciji problematični otpad je dio opasnog otpada iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada kojeg čine odvojeno skupljeni sastojci iz komunalnog otpada kao što su otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema i drvo koje sadrži opasne tvari.
Stoga su na reciklažnom dvorištu u Koprivnici, Adolfa Daničića b.b. postavljena tri nova spremnika za problematični otpad, od kojih dva mobilna ekološka spremišta i jedno spremište zapaljivih tekućina.
Predaja navedenog problematičnog otpada, kao i ostalih vrsta izdvojenog neopasnog otpada (auto-gume, stiropor, papir i karton, staklena, metalna i plastična ambalaža, prozorsko staklo, stiropor) na reciklažnom dvorištu besplatna je za građane.

U spremištima se nalaze zasebni spremnici za:

– fluorescentne cijevi zapremine 1250 litara,
– otpadno ulje zapremine 1000 litara,
– otpadno jestivo ulje zapremine 1000 litara,
– stare akumulatore zapremine 1000 litara,
– baterije i stare lijekove zapremine 320 litara,
– rabljene filtere i zauljene krpe zapremine 640 litara,
– za otpadnu ambalažu zapremine 640 litara i
– zapaljive tekućine.

Sva spremišta imaju zaštitne tankvane za prikupljanje eventualno prolivenih tekućina koje su prekrivene podnom pocinčanom rešetkom po cijeloj površini kako bi se spriječilo istjecanje i zagađenje okoliša.

Pred isporukom je i Mobilno reciklažno dvorište za naselja koja nemaju reciklažna dvorišta te će se u istom moći predavati većina otpada kao i na reciklažnom dvorištu (osim npr. glomaznog otpada koji će se prikupljati putem vozila ili većih kontejnera).