Obiteljski posjet Komunalcu

U srijedu 19. kolovoza, GKP Komunalac posjetio je Tvrtko Sviben zajedno sa svojim sinom. Uz pratnju Voditelja čistoće i gospodarenja otpadom, Sašom Grubačevićem objašnjen im je i prikazan cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu, dok su na Kompostištu iz prve ruke mogli vidjeti proces pretvaranja biorazgradivog otpada u kompost.

PosjetEdukacija -Reciklažno dvorišteEdukacija - Reciklažno dvorišteEdukacija - Reciklažno dvorišteEdukacija - KompostišteEdukacija -kompostište

Naši posjetitelji su na licu mjesta mogli vidjeti kako se odvaja otpad, uvjeriti se kako je zaista potrebno odvajati otpad u vlastitoj kući jer sav otpad nije smeće i može biti itekako koristan.
Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike na Zelenim otocima u našem gradu i okolici
Ovaj posjet nije ništa neuobičajeno jer u Komunalcu kontinuirano provodimo educiranje građanstva, bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu.

Zahvala gosp. Tvrtka Svibena:

„Poštovani,
u ime mog Mihaela i moje ime, puno hvala na organizaciji posjeta, a svima skupa na toplom dočeku, vremenu i trudu koji ste uložili.
Mi smo proveli ugodno vrijeme, nešto novo smo naučili o sve važnijem području ljudskog djelovanja, ne samo kod nas nego na cijelom našem lijepom globusu, kojeg smo naslijedili, i trebali bismo ga po koljenjima koja će doći poslije nas ostaviti barem kako smo ga našli. To u dobrom dijelu ovisi i o vašem radu, i dali ste nam priliku da se uvjerimo da radite dobro i da imate ambiciozne planove za dalje.
Ponijeli smo sa sobom lijepe dojmove i dobre vibracije koje ćemo širiti dalje.“