Zimska služba 2015/2016 godina

S danom 15.11. 2015. godine službeno je započela sezona zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, trgova, parkirališta i staza u Gradu Koprivnici koja će trajati do 15.4.2016. godine. Zimska služba provodi se prema Izvedbenom Programu zimske službe izrađenom od strane GKP Komunalca.

 

 

IMG_5013 IMG_5015 IMG_5000r
Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prema razini prednosti koja je utvrđena Izvedbenim programom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama. Računa se da je prohodnost osigurana ako visina snijega na cestama ne prelazi 15 cm, pa je promet moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.
Ceste, nogostupi i pješačko-biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj razine prednosti, čiste se prvenstveno radi osiguravanja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padalina ne predviđa. Šljunčane ceste (makadamski putovi) se ne sole, kako se ne bi narušila stabilnost istih.
Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta, vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padalina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice.
Vlasnici vozila ne smiju zaustavljati vozila na kolnim ulazima ili cestama, pješačko-biciklističkim stazama i nogostupima te time ometati rad vozila zimske službe. Pješačko-biciklističke staze se u zimskim uvjetima čiste za prolaz pješaka, jer u tim otežanim uvjetima nije sa postojećim sredstvima moguće osigurati uvjete za sigurno prometovanje bicikla.
Sukladno Odluci o komunalnom redu o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele brine vlasnik zgrade, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta. O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kiosk i pokretnu napravu brine vlasnik, odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave. Vlasnici zgrada, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu koje se nalaze neposredno uz pločnik, dužni su uklanjati odnosno spriječiti odronjavanje snijega i leda s krovova na pločnik. O uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala brinu vlasnici korisnici lokala.

Izvedbenim Programom zimske službe za sezonu 2015/2016. godinu obuhvaćeno je 251.848 m nerazvrstanih cesta koje su pod upravljanjem GKP Komunalac d.o.o., 98.247 m pješačko-biciklističkih staza (od čega 53.298 m čisti tvrtka Koming d.o.o., i 44.949 m tvrtka GKP Komunalac d.o.o.), te javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara.

 

SUDIONICI U PROVOĐENJU ZIMSKE SLUŽBE
1. Grad Koprivnica – investitor; zadaća osigurava dostatna novčana sredstva za provođenje zimske službe
2. Nadzorni stožer zimske službe – donosi odluke u dvojbenim situacijama u vrijeme intenzivnih padalina i nadzire rad Operativnog stožera
3. Operativni stožer zimske službe – provodi mjere Izvedbenog Programa zimske službe i Odluke donesene od strane Nadzornog stožera u vrijeme intenzivnih padalina
4. GKP Komunalac, odjel za upravljanje nerazvrstanim cestama i održavanje javne rasvjete – upravitelj cesta; zadaća – nadzire provođenje radova zimske službe, a sve prema Ugovoru br. 72/15 o obavljanju poslova upravljanja nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice u 2015. godini i aneksu Ugovora br. 72/15 o obavljanju poslova upravljanja nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice u 2015. godini
5. Koming d.o.o – izvođač radova zimske službe – kvalitetno provodi radnje definirane Pravilnikom i Izvedbenim Programom zimske službe, a sve prema Ugovoru br. 43/14 za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu
6. GKP Komunalac d.o.o., sektor komunalnih usluga – provodi čišćenje dijela staza, a sve prema Ugovoru br. 56/15 za održavanje javnih površina i čistoće na području Grada Koprivnice u 2015. godinu.
7. Policija – zadaća – provođenje zakona o sigurnosti prometa na cestama (kontrola posjedovanja obavezne zimske opreme – Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10, 84/10, 145/11, 140/13, 85/14, 83/15)), sudjeluje u dojavi neprohodnosti cesta
8. Obavještajni centar 112 – sudjeluje u dojavi neprohodnosti cesta
9. Uprava prometne inspekcije; Služba inspekcije cesta; Žaneta Žilić, Viša inspektorica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – zadužena za inspekcijski nadzor cesta iz članka 98.stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama
10. Komunalni redari – zaduženi za provođenje poslova nadzora čišćenja sukladno Odluci o komunalnom redu, nadzor nad provedbom radova zimske službe
11. Vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta – uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele i drugi sukladno Odluci o komunalnom redu

Zimsku službu na području Grada Koprivnice izvodi KOMING d.o.o. u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice.

Radnici zaduženi za nadzor i kontrolu zimske službe:

GKP Komunalac d.o.o.
1. HRVOJE KUZMIĆ telefon: 048/251-819
mobitel: 098/934-9319

Komunalno redarstvo Grada Koprinvnice
1. IVAN MIKOR telefon: 048/654-850
mobitel: 098/249-289

Izvedbeni program zimske službe 2015-2016