Poziv za besplatnu podjelu i korištenje kompostera u kućanstvima

Grad Koprivnica i GKP Komunalac pozivaju sve zainteresirane građane na RAJONU 5 da se uključe u pilot projekt KOMPOSTIRANJE BIOOTPADA na području grada Koprivnice i besplatno preuzmu svoju posudu (komposter) za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Grad Koprivnica uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio je 500 plastičnih kompostera volumena 350 litara (dimenzija 81 x 81 cm) za provedbu pilot projekta poticanja kompostiranja u kućanstvima.

komposter composting1

Pilot projektom obuhvaćene su sljedeće ulice u Koprivnici: A. Neimarevića, Božene Loborec, Čarda, Đelekovecka cesta, Đ. Sudete, F. Mraza, F. Pintarića, Gorana Vrbošića – Vrbe, Gibanična, Herešinska, I. Pevaleka, I. Sabolića, J. Reša, K. Domagoja, Ledinska, M. Grafa, M. Krleže, M. P. Miškine, M. Šimeka, Miklinovec, N. Selaka, Preložna, S. Kukeca, S. Lowyja, T. Šestaka, T. Blažeka, T. Čikovića, Trg bana J. Jelačića, Trg dr. Bardeka, Trg E. Kumičića, Trg Ivana Pavla II, Trg Z. Bartol, V. Vošickog, Zvonimira Goloba i Ž. Selingera.

U komposteru se iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada iz svoje okućnice proizvodi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.
Da bi komposter dobili na korištenje potrebno je posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Komunalcu d.o.o. i Koprivničkim vodama d.o.o., koristiti ga na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina i provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter.
Prijave za besplatnu podjelu i korištenje kompostera moguće je dostaviti do 15. prosinca 2015. godine putem elektroničke pošte info@komunalac-kc.hr, fax-a 251-898, telefonskim pozivom na broj 251-853 (radnim danom od 7:30 do 14:30 sati) ili slanjem prijave na našu adresu Komunalac d.o.o., Sektor komunalnih usluga, Mosna ulica 15, Koprivnica

U prijavi je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

  • ime, prezime, OIB korisnika i šifra kupca (navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada)
  • adresu, telefonski broj
  • e – mail adresu

 Zbog ograničenosti broja kompostera prvenstvo podjele bit će određeno prema redoslijedu zaprimanja prijava. Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje.
Komunalac će nakon završene podjele organizirati edukaciju za korisnike koji za to izraze želju prilikom preuzimanja kompostera.
Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 251-844 ili elektroničku poštu kristina.ribic@komunalac-kc.hr .