Djeca iz Dječjeg vrtića Tratinčica i GKP Komunalac zajedno u kampanji “Za manje otpada”

U ponedjeljak, 23. studenog djeca iz Dječjeg vrtića Tratinčica zajedno s djelatnicima Komunalca sakupljali su lišće u Gradskom parku i time započeli s kampanjom “Za manje otpada” kojom se promovira važnost odvajanja biootpada pod motom „Biootpad nije smeće, odvajajte ga u posebne vreće“.

Kampanja "Za manje otpada"IMG_9814IMG_9822IMG_9830IMG_9843Kampanja "Za manje otpada"

Dok je jedna skupina mališana skupljala lišće, druga je građanima dijelila letke s porukama o važnosti odvajanja biootpada kao i ostalog otpada. Svoje mjesto na lecima pronašle su i eko poruke kojima se apelira na svijest građana grada Koprivnice. U aktivnostima su sudjelovale dvije odgojne skupine Krijesnice s odgajateljicama Željkom Ćurić i Natašom Verčević i Pčelice s odgajateljicama Majom Marković i Anom Romek te djelatnici GKP Komunalac.
Cilj kampanje je podići svijest o utjecaju otpada na okoliš, omogućiti djeci stjecanje novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom te smanjiti otpad.
Od 2011. godine GKP Komunalac i Grad Koprivnica provode odvojeno skupljanje biootpada putem zelenih vreća, a od 2015. godine i putem smeđih posuda.
Velika većina stanovništa još uvijek biootpad u vlastitom kućanstvu ne odlaže odvojeno, već ga odlaže u posude za smeće – zajedno s ostalim kućnim (komunalnim) otpadom.
Upravo zato, najmlađi sugrađani žele poslati poruku o važnosti odvajanja biootpada jer kompostiranjem biootpada smanjujemo količinu smeća koje se odlaže na deponiju te kompostom dajemo zemlji hranjive sastojke koji su potrebni za rast i razvoj biljaka te održavamo i poboljšavamo plodnost zemlje i čuvamo okoliš.