Obavijest

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu. Ista se primjenjuje za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine.Cijena opskrbe javne usluge – 01.01. – 31.03.2016.