Edukacija osnovnoškolaca na Reciklažnom dvorištu

U ponedjeljak, 11. travnja, GKP Komunalac posjetila je P.Š. Reka – O.Š. Antun Nemčić Gostovinski, učenici 4. razreda sa učiteljicom Majom Solinom. Uz pratnju Voditelja čistoće i gospodarenja otpadom, Sašom Grubačevićem objašnjen im je i prikazan cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu.Picture 007Picture 002Picture 011Picture 005

Naši posjetitelji su na licu mjesta mogli vidjeti kako se odvaja otpad, uvjeriti se kako je zaista potrebno odvajati otpad u vlastitoj kući jer sav otpad nije smeće i može biti itekako koristan.
Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike na Zelenim otocima u našem gradu i okolici.

Picture 014Picture 017Picture 020Picture 024
Ovaj posjet nije ništa neuobičajeno jer u Komunalcu kontinuirano provodimo educiranje građanstva, bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu.

Skip to content