Objavljen poziv za dostavu iskaza interesa za pronalaženje strateškog partnera za plin

Koprivnički Komunalac je danas, 04. srpnja 2016. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu objavio početak postupka pronalaženja strateškog partnera u plinskom biznisu raspisivanjem Poziva za iskaz interesa vezano na obavljanje djelatnosti distribucije plina koja se obavlja u društvu kćeri Koprivnica plin d.o.o. te djelatnosti opskrbe plina koja će se u dogledno vrijeme registrirati u posebnom trgovačkom društvu koje će biti univerzalni pravni sljednik za opskrbu plinom koja se trenutačno obavlja u Komunalcu u Sektoru plina.

Nastavno na zaključke Gradskog vijeća Grada Koprivnice kao i odluke Nadzornog odbora Komunalca, ovaj korak predstavlja nastavak procesa jačanja sigurnosti isporuke plina prema krajnjim potrošačima kao i važan korak prema osiguravanju održivog poslovanja društva.

komunalac-plin

Djelatnost distribucije plina regulirana je djelatnost čiju cijenu određuje Vlada Republike Hrvatske dok je opskrba plinom danas podijeljena na opskrbu plinom kućanstava koja je regulirana djelatnost i čiju cijenu određuje Vlada te opskrbu plinom poslovnih subjekata koja je tržišna djelatnost i čiju cijenu slobodno utvrđuje svaki opskrbljivač sukladno tržišnim principima.

Značajan utjecaj na djelatnost opskrbe plinom u Komunalcu imao je prestanak isporuke kaptažnog plina 2014. godine čime je Komunalac izgubio jeftiniji izvor plina te je, kao i ostali opskrbljivači u Hrvatskoj, za opskrbu poslovnih subjekata morao početi kupovati plin na slobodnom tržištu. Kao srednje veliki opskrbljivač poslovnih subjekata Komunalac je unazad dvije godine u plinskom biznisom suočen s velikom konkurencijom u prodaji plina kupcima, značajnim rastom troškova nabavne cijene plina i transportnih troškova plina te otežanim uvjetima ugovaranja prodaje plina u odnosu na veletrgovce plinom u Hrvatskoj.

Izmjena zakonskih propisa, nastale tržišne promjene te završetak procesa liberalizacije tržišta plina koji se očekuje do travnja 2017. godine već sad imaju veliki utjecaj na poslovanje na domaćem tržištu plina te će očekivana konsolidacija tržišta dovesti do okrupnjavanja na tržištu plina. Kako bi se postigli najbolji uvjeti poslovanja, a prateći domaće ali i europske trendove, Komunalac kroz ovaj proces želi uz strateškog partnera osigurati nesmetanu i najkvalitetniju uslugu opskrbe i distribucije plina svojim kupcima kao i dugoročnu stabilnost plinske infrastrukture u Gradu Koprivnici i ostalom distribucijskom području.

Sam proces odvijat će se u nekoliko faza, od poziva za dostavu iskaza interesa tzv. kvalifikacijska faza, poziva za dostavu neobvezujućih ponuda, poziva za dostavu obvezujućih ponuda do zaključenja ugovora s investitorom. Komunalac je u tu svrhu putem javnog natječaja angažirao konzultante koji će transparentno provoditi postupak i izraditi svu potrebnu dokumentaciju.

Zainteresirani investitori će tijekom rujna i listopada imati pristup virtualnoj sobi s podacima na temelju kojih će provesti dubinsko snimanje opskrbe i distribucije prirodnog plina te će moći podnijeti svoje obvezujuće ponude. Odluka o izboru investitora će se donijeti početkom studenog, a završetak procesa očekuje se do kraja godine.

„Naše plinsko poslovanje je izvrsno pripremljeno za daljnji razvoj koji zahtijeva ulaganje od partnera. Građani Koprivnice mogu biti sigurni da će novi strateški partner osigurati podršku razvoju postojećih djelatnosti i osiguranje dodatnih usluga, što će svakako poboljšati kvalitetu usluga koja se pruža krajnjim korisnicima“, rekao je zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić.
Pronalazak strateškog partnera Komunalca kojim se želi okrupniti plinski biznis, osigurati daljnji dugoročni razvoj te ulaganje u distribuciju i opskrbu plinom odvijat će se kroz strukturiran i transparentan proces, a sama odluka o investitoru će se donijeti na temelju niza kriterija koji imaju za cilj osiguravanje jačanja sigurnosti isporuke plina prema krajnjim potrošačima kao i održivog poslovanja društva.

Komunalac zadržava pravo na promjenu rokova ili drugih uvjeta postupka te obustavu ili izmjenu postupka u bilo kojem trenutku.
Investitori se u objavljenom natječaju pozivaju da kontaktiraju Komunalac ili da posjete web stranicu GKP Komunalac, POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA