Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Poštovani korisnici naših usluga,

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 + AC:2009, OHSAS 18001:2007, EN 15017:2005 i HACCP principima i CodexAlimentarius-u

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

  • Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

          Anketni upitnik o zadovoljstvu građana

  • Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

          Anketni upitnik o zadovoljstvu poslovnih subjekata

Anketu možete ispuniti i u predvorju Upravne zgrade Komunalca, Mosna ulica 15, Koprivnica.

Skip to content