Obavijest korisnicima

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da zbog tehničkih problema na Kompostištu trenutno nismo u mogućnosti izdavati niti prodavati kompost.

IMG_7368

Poduzeli smo sve korake te smo u postupku saniranja problema kako bi vam omogućili nesmetano korištenje naših usluga.

Ponovno izdavanje i prodaja komposta predviđa se oko 18. travnja 2017.