Učenici COOR “Podravsko sunce” posjetili Reciklažno dvorište

Dana 31. ožujka 2017. godine, Komunalac su posjetili učenici i učitelji COOR “Podravsko sunce“ .

IMG_7441IMG_7443IMG_7436IMG_7432IMG_7439IMG_7437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz pratnju djelatnika komunalnog sektora objašnjen im je i prikazan cijeli postupak razvrstavanja korisnog otpada na Reciklažnom dvorištu. Posjetitelji su mogli vidjeti način odvajanja i prešanja otpada, vrste otpada koje se tamo odlažu te se uvjeriti kako je potrebno odvajati otpad u vlastitoj kući jer sav otpad nije smeće i može biti itekako koristan.

Objašnjen im je proces recikliranja korisnog otpada od početka do kraja i istaknuta važnost pojedinca u odgovornom odlaganju otpada u posebne spremnike na Zelenim otocima u našem gradu i okolici.

Učenicima se posjet Reciklažnom dvorištu svidio te su imali niz pitanja na koje su im stručnjaci iz sektora komunalnih usluga Komunalca sa zadovoljstvom odgovorili.

U Komunalcu se kontinuirano provodi educiranje građanstva, bez obzira na dob, u svrhu podizanja ekološke svijesti i učenja najmlađih odgovornom ponašanju prema okolišu