Uključivanje Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u članstvo Association of Significant Cemeteries of Europe – ASCE

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica od 2016. godine radi na učlanjenju Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici u Association of Significant Cemeteries of Europe (ASCE).

Krajem ožujka 2017. godine Komunalac d.o.o. odnosno Gradsko groblje „Pri Sv. Duhu“ postalo je punopravni član ASCE. Za učlanjenje bilo je potrebno provesti postupak prikupljanja i sistematiziranja važnih podataka i činjenica o raznim aspektima vezanim uz upravljanje grobljem, čime se bavi Komunalac. Izrađen je Elaborat razvoja Gradskog groblja „Pri Svetom Duhu“ za utvrđivanje statusa kulturnog dobra.  U navedenom Elaboratu  dan je povijesni pregled nastanka i razvoja groblja te pregled značajnih kulturnih objekata i spomenika koji imaju povijesno i memorijalno značenje. Osim navedenog, na Gradskom groblju postoje i važniji primjerci hortikulturnog uređenja starog dijela groblja, primjerice stablo viseće bukve.

ASCE je međunarodna europska udruga značajnih povijesnih groblja čije će nam punopravno članstvo pridonijeti zaštiti i očuvanju gradskog  groblja, koje je zbog svojeg hortikulturnog uređenja i nadgrobnih ploča te spomenika od 2016. godine pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture, a očekuje se i stavljanje pod trajnu zaštitu, za što je već podnesen zahtjev Ministarstvu kulture.

U prošlom desetljeću članovima međunarodne europske udruge ASCE  postalo je oko 150 groblja diljem Europe. Osnovni ciljevi udruge su provođenje istraživanja povijesnih činjenica, kulture i arhitekture. Kao rezultati istraživačkih projekata iz navedenih područja formirane su Europske rute groblja (European Cemeteries Route) koja predstavlja novi turistički proizvod.

O samoj organizaciji ASCE, njenim ciljevima i potencijalu koji omogućava članstvo, može se saznati više na http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html

Učlanjenje je u ASCE omogućava pomoć u zaštiti, obnovi i osiguranju održavanja groblja, ali i primjeni tehnoloških inovacija na grobljima te njihovoj turističkoj promociji.

Skip to content