„ZelenKO“ – Aplikacija za odvojeno prikupljeni otpad

U suradnji sa tvrtkom Eco Mobile d.o.o. izrađena je mobilna aplikacija koju korisnici usluga mogu od danas preuzeti na Google Play-u i koristiti na svojim Android uređajima, a dostupna je i korisnicima iOS operacijskog sustava za iPhone uređaje.

IMG_1828IMG_1832IMG_1831IMG_1829

Aplikacija sadrži podatke (kalendar) o rasporedu odvoza plastike, papira i biorazgradivog otpada te lokacijama zelenih otoka.

U svakom trenutku korisnik je u mogućnosti pronaći putem aplikacije najbliži zeleni otok sa spremnikom za papir, plastiku, staklo ili metal. Uključena GPS audio navigacija pomaže korisniku da pronađe najkraći put do željenog spremnika na Zelenom otoku.

Korisnici će preko aplikacije primati  i obavijesti o odvozu odvojeno prikupljenog otpada  iz njihovih ulica te će moći prijavljivati razne nepravilnosti koje se javljaju, npr. – nepravilno odložen otpad, oštećenja na spremnicima i drugo.

Isto tako u aplikaciji su vidljive sve novosti koje dolaze iz Komunalca.