Besplatna podjela i korištenje kompostera u kućanstvima

Grad Koprivnica i Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. pozivaju sve zainteresirane građane da se uključe u nastavak projekta KOMPOSTIRANJE BIOOTPADA na području grada Koprivnice i besplatno preuzmu svoju posudu (komposter) za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Bilder_500

 

Kompostiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Koprivnica i Komunalac nabavili su dodatnih 500 plastičnih kompostera volumena 400 litara za provedbu projekta poticanja kompostiranja u kućanstvima.

Prijave za besplatnu podjelu i korištenje kompostera moguće je dostaviti putem elektroničke pošte na info@komunalac-kc.hr, fax-a 251-898, tel. 493-700 ili slanjem prijave na našu adresu Komunalac d.o.o., Sektor komunalnih usluga, Mosna ulica 15, Koprivnica.

U prijavi je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

  • ime, prezime, OIB korisnika i šifra kupca (navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada)
  • adresu, telefonski broj
  • e – mail adresu

Podjela će se obaviti prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Prijavu ne mogu dostavljati korisnici koji su već ranije preuzeli komposter.

Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje.