Humanitarna akcija sakupljanja otpadnih čepova

U suradnji sa Franjevačkim svjetovnim redom (OFS) iz Župe sv. Antuna u Koprivnici, 2012. godine pokrenuta je humanitarna akcija prikupljanja otpadnih plastičnih čepova i poklopaca. Skupljanje se obavlja u Komunalcu i na gradskoj tržnici, a kao suradnici u prikupljanju plastičnih čepova uključene su osnovne škole, dječji vrtići, ustanove i pojedinci.

2017-08-20 20-20-05 2017-08-20 20-19-23 2017-08-20 20-19-27

 

 

 

 

 

Osim humanitarnog karaktera akcijom se postiže edukacija građanstva za odvajanje korisnog otpada kao i zaštita okoliša.

Dana 04. rujna 2017. godine  predana je osma pošiljka otpadnih čepova u količini od 1.898 kg, tako da je do sada ukupno prikupljeno i predano 9.280 kg čepova (približno 2,3 milijuna komada plastičnih čepova) Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske iz Čakovca, koji prodajom otpadnih čepova i poklopaca kupuju lijekove neophodne za liječenje oboljelih.

Humanitarna akcija održana je dva puta na Zrinskom trgu u sklopu Ljeta na Zrinskom u organizaciji Komunalca d.o.o. i Grada Koprivnice te je u samo dva puta prikupljeno 120 kg čepova, odnosno oko 30 000 komada plastičnih čepova.

Provođenjem ove promotivne akcije ne mijenja se dosadašnji način prikupljanja otpadnih čepova. Sve prikupljene količine Komunalac predaje Udruzi krajem godine s podacima o skupljačima i količinama.

UOLL