Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 26. srpnja 2018. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Kunovec Bregu, kod društvenog doma od 13:00 do 17:00 sati.