Obavijest korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se u četvrtak, 27. rujna 2018. godine, mobilno reciklažno dvorište nalaziti u Herešinu kod društvenog doma od 13:00 do 17:00 sati.