Komunalac ugostio delegaciju iz Crne Gore

Predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec sa svojim članovima Uprave Dubravkom Horvat i Goranom Međurečanom, 03. rujna 2019. godine ugostila je delegaciju iz Crne gore i općine Nikšić.

Veselina Grbovića , Predsjednika Opštine Nikšić, Živka Kecojevića, sekretara Sekretarijata za projekte i investicije i Iliju Radovića zamjenika direktora Agencije za  zaštitu životne sredine.

Predstavljeno im je ukratko poslovanje Komunalca s naglaskom na sustav gospodarenja otpadom, a sve sukladno Uredbi i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te im je predstavljen značajni dio neophodne infrastrukture i opreme za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom koji omogućava dostizanje propisanih kriterija prema Direktivama EU.

Objašnjen im je cijeli proces odvajanja otpada u gradu Koprivnici, koja se prema nedavno objavljenim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike smjestila na visokom 4. mjestu što se tiče razvrstavanja otpada gradova u Republici Hrvatskoj. U proteklih godinu i pol dana povećan je broj odvoza biootpada i plastike, u ljetnim mjesecima povećan je broj odvoza korisnog i mješovitog otpada dok je broj zelenih otoka na području grada ostao nepromijenjen usprkos novom režimu odvoza otpada.

U tijeku je i provođenje projekta „Otpad pametno odvoji–dobre navike usvoji”, kojim se informira i educira stanovništvo Grada Koprivnice i devet okolnih jedinica lokalne samouprave: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Nakon obilaska Komunalca d.o.o. delegacija je posjetila Koprivničke vode gdje ih je dočekao direktor Zdravko Petras sa svojim suradnicima te ih poveo na pročistač  otpadnih voda u Herešinu prilikom čega su se upoznali sa samim principom biološke obrade otpadne vode uz pomoć mikroorganizama te su imali priliku vidjeti izlaznu vodu nakon obrade