Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici Koprivnica

Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o tržnom redu (Glasnik Grada Koprivnice broj: 5/04, 3/08, 1/09, 3/09 i 2/12) i Odluke Uprave broj: 9385/19 od 4. rujna 2019. godine, Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici Koprivnica (u krugovima)