Predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu.

Ovdje možete preuzeti natječajnu dokumentaciju: