Počeo odvoz granja na području grada Koprivnice

Počeo odvoz granja na području grada Koprivnice

U ponedjeljak, 9. ožujka, započeo je odvoz granja u Koprivnici. Radnici Komunalca započeli su s odvozom u kvartu Lenišće, a odvoz će nastaviti u sljedeća dva tjedna prema rasporedu odvoza granja. Zahvaljujemo svima koji se pridržavaju uputa za odlaganje granja, kako bi radnici što brže i jednostavnije utovarili granje u kamion. Granje se nakon skupljanja reciklira na kompostištu u Herešinu gdje će postati kompost prve klase.

Granje je potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu. Granje odložiti prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza (zaostali otpad nismo u mogućnosti skupiti).

Molimo građane da granje vežu u snopove za ručni utovar. Duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).