Proljetni radovi na Sajmištu

Proljetni radovi na Sajmištu

Na Sajmištu su ovog tjedna započeli prvi proljetni radovi. Nešto ranije proširena je pristupna cesta kroz Sajmište u svrhu bolje organizacije prostora za vrijeme odvijanja sajma. Cesta je prošena za oko pet metara te će na taj način zakupci moći parkirati sa kamionima dalje od ceste, čime će se povećati prohodnost za vozila kupaca na dan sajma. Budući da je zelena površina uz cestu bila prilično oštećena zbog gustog prometa, ovog tjedna zaposlenici Komunalca zaravnavali su cestu i sporedne putove te sanirali zelene površine na Sajmištu. Tamo gdje je bilo potrebno navožena je zemlja, a nakon toga posijana je trava. Osim toga, 23. ožujka počela je i ovogodišnja sezona košnje zelenih površina pa je u utorak pokošena trava na gradski bedemima i oko njih.