Oslobođenje od plaćanja  odvoza otpada za obrtnike i pravne osobe zbog epidemije korona virusa COVID19

Oslobođenje od plaćanja odvoza otpada za obrtnike i pravne osobe zbog epidemije korona virusa COVID19

Grad Koprivnica je temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 3/20) u potpunosti oslobodio plaćanja komunalne naknade obrtnike i pravne osobe za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, koji su obustavili obavljanje poslovne djelatnosti zbog „posebnih okolnosti“, kao jednu od mjera pomoći lokalnom gospodarstvu.

S obzirom na činjenicu obustavljanja poslovne djelatnosti obrtnika i pravnih osoba zbog „posebnih okolnosti“, i u cilju podržavanja mjera pomoći lokalnom gospodarstvu uvedenih od strane Grada Koprivnice, KOMUNALAC d.o.o. će temeljem odluke obrtnicima i poslovnim subjektima koji su obustavili obavljanje svoje poslovne djelatnosti te koji su na temelju odluke Grada Koprivnice oslobođeni plaćanja komunalne naknade, omogućiti i pravo za  oslobođenje plaćanja odvoza otpada.

Uvjet za oslobođenje su i uredno podmirene obveze iz prethodnog razdoblja uz odstupanje u visini jedne mjesečne obveze.

Komunalac d.o.o. će izdati  za travanj, svibanj i lipanj uplatnice za odvoz otpada. Svi poslovni subjekti i obrtnici koji su podnijeli zahtjev Gradu Koprivnici za oslobađanje plaćanja komunalne naknade i kojima je zahtjev odobren, nisu dužni podmiriti navedene uplatnice.

Prema dostavljenoj dokumentaciji Grada Koprivnice o odobrenim zahtjevima poslovnih subjekata i obrtnika, izvršit će se konačan obračun u mjesecu lipnju 2020. godine.