Nove usluge na blagajnama Komunalca

Nove usluge na blagajnama Komunalca

Poštovani korisnici,

od 18. lipnja ove godine proširen je popis usluga koje možete plaćati na blagajnama Komunalca.

Na blagajni na Gradskom groblju Pri Svetom Duhu, na tržnici i u upravnoj zgradi Komunalca (Mosna ulica 15) možete platiti komunalnu naknadu i vodnu naknadu, komunalni doprinos, porez na potrošnju i druge usluge koje su se prije plaćale isključivo na blagajni u gradskoj Upravi. Uvedena je i naplata prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Na blagajni na Gradskom groblju Pri Svetom Duhu i na adresi Mosna 15 trenutno je moguće plaćanje samo gotovinom dok je na blagajni na Gradskoj tržnici moguće i kartično plaćanje.

Skip to content