U utorak besplatno predajte otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu u općini Sokolovac

U utorak besplatno predajte otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu u općini Sokolovac

Poštovani mještani općine Sokolovac,

Komunalac d.o.o. obavještava vas da će sutra, u utorak, 1. rujna, na području općine Sokolovac biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište. Pozivamo vas da prema rasporedu stajališta donesete svoj odvojeno prikupljeni otpad te ga besplatno zbrinete u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje: problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama.

LEPAVINA kod društvenog doma 07:30 – 08:30 sati
VELIKI BOTINOVAC kod društvenog doma 08:45 – 09:45 sati
SOKOLOVAC kod društvenog doma 10:00 – 11:00 sati
SRIJEM kod društvenog doma 11:15 – 12:15 sati
TRNOVAC SOKOLOVAČKI kod društvenog doma 12:30 – 13:30 sati
HUDOVLJANI kod društvenog doma 13:45 – 14:45 sati
VELIKA MUČNA kod društvenog doma 15:00 – 16:00 sati