Orezano stablo na Sajmištu, ali i sačuvano gnijezdo s mladim golubovima

Orezano stablo na Sajmištu, ali i sačuvano gnijezdo s mladim golubovima

Zbog opasnosti od loma i pada grana sa stabla kestena u drvoredu na Sajmištu uz Ulicu braće Radić, radnici Komunalca u utorak su orezivali grane koje su se osušile i koje su predstavljale potencijalnu opasnost za prolaznike. Ipak, nisu orezali sve grane predviđene za uklanjanje, i to zbog toga što su u krošnji uočili gnijezdo s mladim ptićima divljeg goluba. Grane su orezane oko gnijezda te se posebno pazilo da se ono ne ošteti ili da ne padne sa stabla. Budući da je Komunalac osim prema građanima Koprivnice i okolice odgovoran i prema prirodi te posvećen zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti, grane će se do kraja orezati tek kada ptići napuste gnijezdo. Oko stabla postavljena je zaštitna ograda te obavijest građanima.

Uklonjene grane i dio debla ispiljeni su na kraće komade te dostavljeni jednoj koprivničkoj obitelji slabijeg imovinskog stanja koja će drvo iskoristiti za ogrjev.