Na Gradskom groblju Pri Sv. Duhu označena grobna mjesta za prodaju

Na Gradskom groblju Pri Sv. Duhu označena grobna mjesta za prodaju

Na Gradskom groblju Pri Sv. Duhu u tijeku je označavanje napuštenih grobnih mjesta koja je Komunalac stavio na prodaju. Napuštena grobna mjesta označena su crnom folijom i pločicom s oznakom grobnog mjesta (polje i broj), a dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi groblja i ovdje.

Na temelju Zakona o grobljima, grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu. Tada prestaje pravo korištenja grobnog mjesta korisnika. Nakon utvrđivanja da korisnik godišnju grobnu naknadu nije platio deset godina i zadovoljenja uvjeta zadnjeg ukopa, Uprava groblja donosi Odluku o proglašenju grobnog mjesta napuštenim i Odluku o prekopu.

Prije dodjele grobnog mjesta drugom korisniku, posmrtni ostaci iz napuštenog grobnog mjesta bit će premješteni u zajedničku grobnicu bez vanjskih obilježja.  

Ako korisnik kojemu je prestalo pravo korištenja želi i dalje imati pravo korištenja grobnog mjesta, dužan je podnijeti Zahtjev o zadržavanju prava korištenja nad grobnim mjestom sa statusom napuštenog groba, ali uz obvezu podmirenja cjelokupnog dugovanja za godišnju grobnu naknadu sa zakonskim zateznim kamatama.

Isti Zahtjev i pod istim uvjetima mogu podnijeti i zainteresirane osobe koje dokažu interes za očuvanje pijeteta pokojnih ukopanih u to grobno mjesto.

Korisnik i zainteresirana osoba pravo podnošenja Zahtjeva imaju do trenutka donošenja odluke o prodaji grobnog mjesta.

Ako tijekom trajanja cijelog postupka nije bilo zainteresiranih osoba za grobno mjesto, ono se stavlja na prodaju putem Javnog natječaja koji se objavljuje na internetskoj stranici Komunalca i na oglasnoj ploči na groblju.