Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 22. listopada, dolazi u Koprivničke Brege

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak, 22. listopada, dolazi u Koprivničke Brege

GKP Komunalac obavještava mještane općine Koprivnički Bregi da u četvrtak, 22. listopada, manje količine odvojeno prikupljenog otpada mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se od 12.45 do 13.45 sati nalaziti u Koprivničkim Bregima, na raskrižju ulica Poljanec i Vinogradske kod zelenog otoka, te od 14.00 do 15.00 sati u Glogovcu, u Ulici Stjepana Radića kod društvenog doma.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama
Skip to content