Mobilno reciklažno dvorište dolazi u općinu Novigrad Podravski

Mobilno reciklažno dvorište dolazi u općinu Novigrad Podravski

GKP Komunalac obavještava mještane općine Novigrad Podravski da u utorak, 10. studenog, svoj odvojeno prikupljeni otpad mogu besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište prema sljedećem rasporedu:

Delovi pored vatrogasnog doma 07:30-08:30
Novigrad Podravski Ulica Virovska nasuprot Doma kulture 08:45-09:45
Javorovac na raskrižju ŽUC-ove ceste i ceste za Gornji Javorovac iza kbr 8 10:00-11:00
Srdinac na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kbr 21 11:15-12:15
Plavšinac pored kućice za sakupljanje mlijeka 12:45-13:45
Vlaislav pored društvenog doma 14:00-15:00

 

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

 • problematičnog (opasnog) otpada,
 • plastike,
 • limenki,
 • papira,
 • staklene ambalaže,
 • starih lijekova,
 • starih baterija,
 • otpadnog motornog ulja,
 • zauljenih motornih filtera,
 • otpadnog jestivog ulja,
 • tekstila,
 • starih akumulatora,
 • ambalaže od boja, lakova i otapala,
 • EE otpad
 • otpadne (prazne) ambalaže od pesticida